Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng: Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

Câu 1: Khi sử dụng thiết bị nâng phục vụ công tác lắp đặt thì thiết bị này phải được kiểm định theo quy trình nào?
Câu 2: Chiều cao tối thiểu trong lòng Cabin bằng bao nhiêu?
Câu 3: Chiều cao thông thủy khoang cửa vào cabin tối thiểu bằng bao nhiêu?
Câu 4: Nghiệm thu thang máy điện và thang máy thủy lực đủ điều kiện vận hành an toàn phải thực hiện theo trình tự nào dưới đây:
Câu 5: Thang máy điện nào bắt buộc phải có giấy chứng nhận hợp quy?
Câu 6: Một đường dây cáp điện được phép cấp điện cho bao nhiêu thang máy?
Câu 7: Dây dẫn đặt ngoài nhà ở những nơi có người thường lui tới, dây dẫn đặt h theo tường hoặc kết cấu xây dựng khác?
Câu 8: Khoảng cách từ dây dẫn của đường dẫn điện trên không đến mặt đất, trước khi vào nhà không được nhỏ hơn?
Câu 9: Các nơi dành cho thiếu nhi sử dụng, công tắc đèn phải đặt cách sàn?
Câu 10: Trong trường học phổ thông cơ sở, ổ cắm điện phải đặt cách sàn?
Câu 11: Các đối tượng nào phải được nối đất an toàn điện?
Câu 12: Nếu kim thu sét có tiết diện tròn thì ý kiến nào dưới đây là đúng?
Câu 13: Theo TCVN giá trị áp suất nào dưới đây của dòng khí khi thử độ kín khít đường ống hệ thống lạnh là đúng?
Câu 14: Trình tự nào dưới đây là đúng khi chạy thử máy lạnh:
Câu 15: Theo TCVN quy trình nào dưới đây khi chạy thử bàn giao hệ thống thông gió và điều hòa không khí là đúng:
Câu 16: Trong thang máy bộ khống chế vượt tốc độ có chức năng nào nêu dưới đây:
Câu 17: Khi nghiệm thu thiết bị công nghệ đã lắp đặt xong phải tuân theo TCVN nào?
Câu 18: Thực hiện các bước nghiệm thu lắp đặt thiết bị công nghệ theo trình tự nào sau đây:
Câu 19: Khi không có hướng dẫn của nhà sản xuất thời gian chạy thử không tải liên tục tối đa cho máy phức tạp là bao lâu?
Câu 20: Khi có hướng dẫn của nhà sản xuất thời gian chạy thử liên tục có tải là bao lâu?
Câu 21: Thang máy đáp ứng điều kiện nào dưới đây thì được phép lắp đặt?
Câu 22: Khi giám sát lắp đặt và nghiệm thu thang máy thủy lực phải áp dụng văn bản pháp luật nào dưới đây:
Câu 23: Khi giám sát lắp đặt và nghiệm thu thang cuốn và băng chở người phải áp dụng văn bản pháp luật dưới đây:
Câu 24: Khi lắp đặt thiết bị điện các biện pháp kiểm tra nào dưới đây được xem là phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành?
Câu 25: Theo TCVN điện trở nối đất tối đa cho mạng điện dân dụng bằng bao nhiêu?
Câu 26: Về thời điểm thi công lắp đặt hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng thông thường, ý kiến nào sau đây là đúng?
Câu 27: Ở các công trình xây dựng dân dụng thông điện trở nối đất của hệ chống sét có giá trị nào nêu dưới đây:
Câu 28: Về nguyên lý hệ thống thông gió khác hệ thống điều hòa không khí ở điểm nào dưới đây:
Câu 29: Trước khi môi chất lạnh được nạp vào đường ống dẫn, Phương án nào dưới đây là đúng?
Câu 30: Mức độ chống sét công trình được phân thành bao nhiêu cấp?
Câu 31: Theo TCVN 6395:2008 thang máy trong công trình xây dựng được chia thành mấy loại?
Câu 32: Trình tự chạy thử nghiệm thu nào sau đây phù hợp với TCVN 5639-1991 cho dây chuyền công nghệ:
Câu 33: TCVN 5639-1991 được áp dụng cho các đối tượng nào dưới đây:
Câu 34: Nghiệm thu thiết bị công nghệ gồm các nội dung nào dưới đây:
Câu 35: Nghiệm thu chạy thử không tải thiết bị công nghệ nhằm mục tiêu nào dưới đây:
Câu 36: Khi nghiệm thu chạy thử không tải của máy và thiết bị công nghệ theo mấy bước:
Câu 37: Nhóm máy và thiết bị nào dưới đây không cần bước chạy thử không tải?
Câu 38: Nghiệm thu chạy thử không tải chỉ được đánh giá đạt khi nào?
Câu 39: Mục tiêu nghiệm thu chạy thử có tải là gì?
Câu 40: Khi giám sát lắp đặt và nghiệm thu thiết bị công nghệ phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nào dưới đây?
Câu 41: Công tác giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ bao gồm các nội dung nào dưới đây?
Câu 42: Khi giám sát chạy thử thiết bị công nghệ cần thực hiện công việc kiểm tra nào dưới đây?
Câu 43: Thiết bị nào sau đây là thiết bị công trình?
Câu 44: Vật liệu làm giếng thang phải đáp ứng các yêu cầu nào dưới đây:
Câu 45: Trước khi lắp đặt phải kiểm tra sai lệch kích thước nào của mặt cắt ngang giếng thang?
Câu 46: Ai là người phải xây dựng các biện pháp an toàn cho quá trình lắp đặt thang máy?
Câu 47: Để chuẩn bị nghiệm thu thang máy đơn vị lắp đặt phải thực hiện công việc nào dưới đây?
Câu 48: Để đảm bảo an toàn, thang máy lưu thông trên thị trường phải đáp ứng các điều kiện nào dưới đây:
Câu 49: Đối với thang chở người khi có biểu hiện quá tải phải đảm bảo các yêu cầu nào dưới đây:
Câu 50: Thang máy chở người chỉ được đưa vào sử dụng khi nào?
Câu 51: Hệ điện trong các công trình dân dụng gồm các thành tố nào dưới đây:
Câu 52: Nhiệm vụ chính của công tác giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt trang thiết bị điện là gì?
Câu 53: Yêu cầu nào dưới đây là yêu cầu chủ yếu đối với thiết bị điện công trình?
Câu 54: Mục tiêu chính của kiểm tra bằng mắt trong lắp đặt điện là gì?
Câu 55: Vị trí đặt bảng (tủ) phân phối điện phải đáp ứng các yêu cầu nào dưới đây:
Câu 56: Nội dung chính khi nghiệm thu lắp đặt hệ thống điện gồm các mục nào dưới đây:
Câu 57: Ai là người đo điện trở nối đất của hệ chống sét:
Câu 58: Các nội dung nào dưới đây thuộc nội dung giám sát thi công lắp đặt, hệ thống điều hòa không khí?
Câu 59: Khi giám sát lắp đặt đường ống dẫn gió cần kiểm tra các nội dung nào dưới đây:
Câu 60: Khi giám sát lắp đặt quạt phải chú ý các nội dung nào dưới đây:
Câu 61: Trước khi lắp đặt máy của hệ thống lạnh phải thực hiện công việc kiểm tra nào dưới đây?
Câu 62: Hồ sơ nghiệm thu hệ thống lạnh bao gồm các nội dung nào dưới đây: