Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng: Pháp luật về lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng

Câu 1: Cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng?
Câu 2: Loại nào dưới đây là Quy hoạch xây dựng?
Câu 3: Công tác quy hoạch xây dựng bao gồm những công việc chủ yếu nào sau đây?
Câu 4: Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh?
Câu 5: Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện ?
Câu 6: Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch nào dưới đây:
Câu 7: Loại Quy hoạch xây dựng nào được quy định trong Luật Xây dựng 2014 ?
Câu 8: Trình tự lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng?
Câu 9: Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện được lập khi nào?
Câu 10: Tỷ lệ bản vẽ hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện nào đúng?
Câu 11: Các cấp độ đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng ?
Câu 12: Chi phí cho công tác quy hoạch xây được xác định thế nào?
Câu 13: Những cá nhân nào sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề trong hồ sơ năng lực thực hiện một đồ án quy hoạch xây dựng?
Câu 14: Căn cứ để lập đồ án quy hoạch xây dựng ?
Câu 15: Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch?
Câu 16: Những cá nhân nào sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề trong hồ sơ năng lực thực hiện một dự án thiết kế công trình xây dựng?
Câu 17: Các lĩnh vực hành nghề kiến trúc sư bao gồm những lĩnh vực nào sau đây?
Câu 18: Hoạt động hành nghề kiến trúc sư bao gồm những hoạt động nào?
Câu 19: Theo Quy chuẩn QCXDVN 01: 2008/BXD, mật độ xây dựng tối đa của các lô đất có diện tích tương ứng là 75 m2 ; 200 m2 và 300 m2 là bao nhiêu?
Câu 20: Theo Quy chuẩn QCXDVN 01: 2008/BXD, khoảng lùi tối thiểu của công trình xây dựng có chiều cao 25m khi tiếp giáp với tuyến đường bộ có lộ giới 23m là bao nhiêu?
Câu 21: Theo Quy chuẩn QCXDVN 01: 2008/BXD, khoảng lùi tối thiểu của công trình xây dựng có chiều cao từ 28m trở lên khi tiếp giáp với tuyến đường bộ có lộ giới dưới 19m là bao nhiêu?
Câu 22: Theo Quy chuẩn QCXDVN 01: 2008/BXD, trong đô thị, bán kính phục vụ tối đa các trạm phòng, chữa cháy trung tâm là bao nhiêu?
Câu 23: Các trình tự thiết kế xây dựng sau đây, trình tự thiết kế nào là đúng?
Câu 24: Thiết kế xây dựng bao gồm?
Câu 25: Theo Quy chuẩn QCXDVN 01: 2008/BXD, trong khoảng độ cao 2,5m, đối với công trình công cộng được xây dựng sát chỉ giới đường đỏ, cánh cửa (trừ cửa thoát nạn) khi mở ra có được vượt quá chỉ giới đường đỏ không?
Câu 26: Theo Quy chuẩn QCXDVN 01: 2008/BXD, chức năng đất nhà máy, kho tàng trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp được giới hạn như thế nào:
Câu 27: Để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cá nhân phải đáp ứng được điều kiện gì?