Thành viên đăng ký mới cần cung cấp email thật để chúng tôi gửi email xác nhận. Nếu bạn cung cấp số điện thoại hoặc địa chỉ email sai thì quá trình đăng ký sẽ không hoàn thành.

Lưu ý khi đăng ký thành viên mới

Trong vòng 5 phút sau khi đăng ký, chúng tôi sẽ gửi mail xác nhận cho bạn. Bạn cần kiểm tra email (cả thư rác) và nhấn nút kích hoạt tài khoản thì tài khoản mới có hiệu lực.