Luyện thi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề Xây dựng!

Mỗi ngày 1 lượt thi thử miễn phí

– Đề thi sát hạch trắc nghiệm do sở XD tổ chức gồm 25 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ trong bộ đề thi sát hạch này, bao gồm 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 5 câu hỏi về kiến thức pháp luật

– Thời gian sát hạch là 30 phút. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên (thang điểm 100) mới đạt yêu cầu để cấp chứng chỉ hành nghề.

Đăng ký tài khoản Đăng nhập