Luyện thi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề Xây dựng!

– Đề thi sát hạch trắc nghiệm do sở XD tổ chức gồm 25 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ trong bộ đề thi sát hạch này, bao gồm 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 5 câu hỏi về kiến thức pháp luật

– Thời gian sát hạch là 30 phút. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên (thang điểm 100) mới đạt yêu cầu để cấp chứng chỉ hành nghề.

Đăng ký tài khoản Đăng nhập

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Khảo sát địa hình
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Khảo sát địa chất công trình
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế quy hoạch xây dựng
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế kết cấu công trình
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế cơ – điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp)
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế cấp – thoát nước công trình
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Giám sát công trình Dân dụng công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Giám sát công trình giao thông
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Định giá xây dựng
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình Khai thác Mỏ
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình giao thông Đường bộ
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình Cấp nước-thoát nước, xử lý chất thải rắn
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình Giao thông CẦU-HẦM
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi, đê điều
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình Giao thông Đường thủy nội địa, hàng hải
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình giao thông Đường sắt