Ôn tập

Chọn lĩnh vực kiến thức pháp luật hoặc chuyên môn để ôn tập
KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Khảo sát địa hình
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Khảo sát địa chất công trình
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế quy hoạch xây dựng
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế kết cấu công trình
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế cơ – điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp)
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế cấp – thoát nước công trình
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Giám sát công trình Dân dụng công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Giám sát công trình giao thông
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Định giá xây dựng
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình Khai thác Mỏ
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình giao thông Đường bộ
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình Cấp nước-thoát nước, xử lý chất thải rắn
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình Giao thông CẦU-HẦM
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi, đê điều
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình Giao thông Đường thủy nội địa, hàng hải
Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình giao thông Đường sắt

Hướng dẫn ôn tập và thi thử

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Hướng dẫn ôn tập

  • Xem lần lượt từng câu hỏi
  • Chọn một câu trả lời bất kỳ để xem đáp án

Hướng dẫn chọn bộ đề thi sát hạch

1. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp mới, cấp lại đối với chứng chỉ hành nghề đã hết hạn sử dụng, điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực, nâng hạng chứng chỉ hành nghề thì chọn THI CẤP MỚI. Đề thi sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp (kiến thức chuyên môn) có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

2. Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì chọn THI CHUYỂN ĐỔI. Đề thi sát hạch bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật. Thời gian sát hạch tối đa là 12 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

3. Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng trong trường hợp chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng thì không yêu cầu sát hạch.

Lưu ý:

Bạn nên thi đi thi lại nhiều lần để xác suất gặp toàn bộ các câu hỏi là cao nhất.

Image

Tại sao nên chọn chúng tôi

  • Được thi thử hoàn toàn miễn phí.
  • Được cập nhật Bộ đề thi mới nhất của Bộ xây dựng.
  • Được chuyên gia tin học lập trình chấm điểm kết quả bài thi như thi thật.
  • Cách bố trí nội dung ôn tập theo từng lĩnh vực giúp cho thí sinh có thể ôn tập dễ dàng hơn.
  • Không cần cài đặt, chỉ cần có internet bạn có thể ôn luyện mọi lúc mọi nơi.
  • Sử dụng được cả trên máy tính, smart phone và máy tính bảng Giống như thi thật.
  • Sau khi thi thử xong, bạn có thể thấy kết quả tổng quan cũng như chi tiết từng câu hỏi trong bộ đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Lưu ý:

Bạn nên thi đi thi lại nhiều lần để xác suất gặp toàn bộ các câu hỏi là cao nhất.