Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng: Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Định giá xây dựng

Câu 1: Vì sao chi phí dự phòng trong dự án đầu tư xây dựng lớn và phức tạp cần cao hơn các dự án khác?
Câu 2: Phân tích nào sau đây là phân tích độ nhạy
Câu 3: Với 1 dự án sản xuất gạch lát nền, để trả lời câu hỏi “NPV của dự án thay đổi thế nào nếu giá nguyên vật liệu đầu vào tăng 10%, giá bán giảm 10% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2%” là dạng phân tích nào:
Câu 4: Mua bảo hiểm trong hoạt động xây dựng là một hình thức kiểm soát phòng ngừa rủi ro theo cách thức:
Câu 5: Chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự phòng cho yếu tố trượt giá (IXDCTbq) để xác định chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư xây dựng được xác định bằng cách tính bình quân:
Câu 6: Trong suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố:
Câu 7: Vốn vay ngắn hạn ngân hàng của dự án để:
Câu 8: Khi xác định hiệu quả dự án, chi phí khấu hao tài sản cố định trong dự án đầu tư xây dựng là khoản chi phí mà doanh nghiệp:
Câu 9: Khi xác định hiệu quả dự án, chi phí cơ hội trong dự án được:
Câu 10: Thời hạn kiểm soát thanh toán vốn của Kho bạc nhà nước theo quy định là?
Câu 11: Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng của công trình từ cấp II trở lên thuộc khoản mục chi phí nào trong tổng mức đầu tư xây dựng:
Câu 12: Khi sử dụng định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2017 để tính dự toán thì cần đào bao nhiêu m3 đất nguyên thổ để đắp được 1 m3 đất đắp với hệ số đầm nén K98
Câu 13: Chi phí quản lý dự án không bao gồm nội dung nào sau đây?
Câu 14: Khi điều chỉnh giá trị dự toán gói thầu thuộc dự án đã phê duyệt dẫn tới phải điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng (sử dụng hết chi phí dự phòng) nhưng không làm thay đổi mức đầu tư đã phê duyệt thì cách thức xử lý là:
Câu 15: Lựa chọn phương án đúng về việc sử dụng suất vốn đầu tư:
Câu 16: Chi phí quản lý dự án không được sử dụng để tổ chức quản lý việc thực hiện và thực hiện các công việc nào sau đây?
Câu 17: Chi phí cơ hội của dự án là một khoản chi mà:
Câu 18: Chi phí xây dựng công trình phụ trợ phục vụ thi công thuộc chi phí nào trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình:
Câu 19: Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng công trình phải tự tổ chức khai thác và sản xuất các loại vật liệu đất, đá, cát sỏi để phục vụ thi công xây dựng công trình thì chi phí chung tính trong dự toán xác định giá vật liệu bằng:
Câu 20: Trường hợp tổng thầu thực hiện hình thức hợp đồng EPC thực hiện một số công việc quản lý dự án thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư thì tổng thầu được hưởng chi phí quản lý dự án thế nào sau đây?
Câu 21: Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng của công trình từ cấp II trở lên thuộc khoản mục chi phí nào của dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng:
Câu 22: Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình do Bộ Xây dựng công bố:
Câu 23: Chi phí công việc tư vấn đầu tư xây dựng không bao gồm nội dung nào sau đây?
Câu 24: Khi sử dụng định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 để tính dự toán công tác đóng cọc bằng máy, đối với đoạn cọc không ngập đất hao phí nhân công và máy thi công được tính như thế nào
Câu 25: Giá ca máy chờ đợi được xác định gồm các chi phí:
Câu 26: Giá ca máy được điều chỉnh theo những phương pháp nào dưới đây?
Câu 27: Quy định nào sau đây về thu hồi tiền tạm ứng là đúng?
Câu 28: Chi phí thuê tư vấn nước ngoài được xác định như thế nào là đúng sau đây?
Câu 29: Theo quy định hiện hành, đối với máy có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên, giá trị thu hồi được tính bằng bao nhiêu % của nguyên giá máy và thiết bị thi công xây dựng?
Câu 30: Theo quy định hiện hành, có bao nhiêu khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng?
Câu 31: Theo quy định hiện hành, sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng là một nội dung của:
Câu 32: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư không bao gồm nội dung nào sau đây ?
Câu 33: Dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng trong trường hợp nào sau đây?
Câu 34: Theo quy định hiện hành, phát biểu nào dưới đây về Suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố là đúng:
Câu 35: Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào là suất vốn đầu tư?
Câu 36: Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào là giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình?
Câu 37: Dòng tiền của dự án theo quan điểm của ngân hàng được xác định bằng:
Câu 38: Khi sử dụng phương pháp đánh giá dự án bằng giá trị hiện tại thuần (Net Present Value), quyết định chấp nhận dự án nếu:
Câu 39: Phân tích hiệu quả tài chính dự án luôn luôn được sử dụng bằng đơn vị:
Câu 40: Hệ thống chỉ số giá xây dựng được công bố theo quy định hiện hành bao gồm:
Câu 41: Việc thanh toán hợp đồng xây dựng được thực hiện như thế nào là đúng sau đây?
Câu 42: Khi sử dụng định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 để tính dự toán công tác đổ bê tông tường của công trình cao 52m thì theo phương án nào sau đây là đúng?
Câu 43: Dự án đầu tư xây dựng công trình lập tháng 6/2015 gồm có 1 tòa nhà chung cư cao 20 tầng và 1 chung cư cao 15 tầng, ngoài ra còn đường nội bộ, cổng hàng rào và nhà bảo vệ. Hỏi chi phí tư vấn thiết kế xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án tính thế nào là đúng?
Câu 44: Định mức dự toán xây dựng công trình được xác định trên cơ sở:
Câu 45: Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm:
Câu 46: Khi xác định định mức dự toán xây dựng công trình mới, việc tính toán hao phí nhân công được xác định theo phương pháp nào sau đây?
Câu 47: Khi xác định định mức dự toán xây dựng công trình mới, việc tính toán hao phí máy thi công phải sử dụng hệ số chuyển đổi sang định mức dự toán xây dựng Kcđ. Hệ số này phụ thuộc vào nhóm công tác, công việc (đơn giản hay phức tạp theo dây chuyền công nghệ tổ chức thi công), yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, chu kỳ làm việc liên tục hoặc gián đoạn, khối lượng thực hiện công việc liên tục của công tác.). Kcđ được xác định theo kinh nghiệm chuyên gia quy định trong khoảng nào sau đây?
Câu 48: Giá xây dựng tổng hợp là cơ sở để xác định?
Câu 49: Suất vốn đầu tư xây dựng không bao gồm những nội dung nào sau đây?
Câu 50: Phí thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định của cơ quan nào?
Câu 51: Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc khoản mục chi phí nào trong Tổng mức đầu tư dự án theo phương án trả lời dưới đây là đúng?
Câu 52: Với công trình sử dụng vốn đầu tư công, trường hợp nào được điều chỉnh dự toán xây dựng đã được phê duyệt:
Câu 53: Chi phí chung của chi phí xây dựng gồm những chi phí nào sau đây:
Câu 54: Hố móng hình chữ nhật, đào mở mái taluy có kích thước như hình vẽ dưới, đáy dưới và đáy trên song song cách đều nhau, chọn một đáp án sau đây có công thức tính đúng khối lượng đào đất: S1: Diện tích đáy hố đào. S2: Diện tích miệng hố đào (S2//S1). S3: Diện tích tiết diện cách đều S1 và S2. H: Khoảng cách giữa hai đáy
Câu 55: Khối lượng bê tông được đo bóc là:
Câu 56: Đo bóc khối lượng xây dựng từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công để:
Câu 57: Nội dung chi phí đầu tư nào sau đây không được quyết toán?
Câu 58: Khối lượng công tác hoàn thiện được đo bóc, phân loại theo:
Câu 59: Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình gồm:
Câu 60: Khi sử dụng định mức dự toán số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 để tính dự toán cho 1 số công tác có quy định chiều cao thì chiều cao trong định mức được tính:
Câu 61: Định mức khấu hao của máy và thiết bị thi công được xác định trên cơ sở nào