Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng: Kiến thức chuyên môn về Lĩnh vực Khảo sát địa hình

Câu 1: Để bố trí công trình có thể sử dụng các phương pháp nào?
Câu 2: Bố trí công trình được thực hiện theo trình tự nào:
Câu 3: Các bản vẽ thiết kế cần thiết cần giao cho nhà thầu gồm:
Câu 4: Yêu cầu độ chính xác công trình phụ thuộc vào:
Câu 5: Có mấy cấp chính xác khi bố trí công trình:
Câu 6: Cấp chính xác bố trí công trình cấp 3 có đặc trưng độ chính xác như thế nào:
Câu 7: Nếu chiều cao mặt bằng thi công xây dựng từ 60 đến 100m thì sai số trung phương xác định độ cao trên mặt bằng thi công xây dựng so với mặt bằng gốc là bao nhiêu?
Câu 8: Độ chính xác của công tác đo đạc kiểm tra kích thước hình học và đo vẽ hoàn công không được lớn hơn:
Câu 9: Sai số giới hạn cho phép khi đo chuyển dịch ngang đối với công trình xây dựng trên nền đất cát, đất sét và các loại đất chịu nén khác:
Câu 10: Sai số cho phép đo độ nghiêng của ống khói, tháp cột cao không vượt quá: (H là chiều cao công trình)
Câu 11: Trên khu vực thành phố và công nghiệp lưới trắc địa đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn được thiết kế phải đảm bảo các chỉ tiêu nào?
Câu 12: Sai số vị trí điểm khống chế đo vẽ so với điểm khống chế cơ sở gần nhất không vượt quá:
Câu 13: Sai số độ cao của điểm khống chế đo vẽ so với điểm độ cao cơ sở gần nhất không được vượt quá:
Câu 14: Khi đo vẽ ở khu vực chưa xây dựng cần sử dụng bản đồ các loại tỷ lệ nào?
Câu 15: Sai số trung bình vị trí mặt bằng của các vật cố định, quan trọng so với điểm khống chế đo vẽ gần nhất không vượt quá:
Câu 16: Sai số độ cao của điểm khống chế đo vẽ so với điểm độ cao cơ sở gần nhất không được vượt quá:
Câu 17: Khi đo vẽ ở khu vực đã xây dựng cần sử dụng bản đồ các loại tỷ lệ nào?
Câu 18: Khi đo vẽ ở khu vực đã xây dựng sử dụng các phương pháp nào để đo vẽ chi tiết?
Câu 19: Mạng lưới gồm các điểm có tọa độ được xác định chính xác và được đánh dấu bằng các mốc kiên cố trên mặt bằng xây dựng và được sử dụng làm cơ sở để bố trí các hạng mục công trình từ bản vẽ thiết kế ra thực địa là:
Câu 20: Hệ tọa độ của lưới khống chế thi công phải là:
Câu 21: Lưới khống chế thi công có thể có các dạng nào?
Câu 22: Số bậc của lưới khống chế mặt bằng thi công tối đa là bao nhiêu bậc?
Câu 23: Mật độ các điểm của lưới khống chế mặt bằng thi công đối với các công trình xây dựng công nghiệp nên chọn như thế nào?
Câu 24: Số điểm khống chế mặt bằng tối thiểu của lưới thi công là bao nhiêu?
Câu 25: Lưới khống chế độ cao phục vụ công tác thi công các công trình lớn có diện tích lớn hơn 100 ha được thành lập bằng phương pháp đo cao hình học với độ chính xác tương đương với thủy chuẩn cấp hạng nào?
Câu 26: Lưới khống chế độ cao phục vụ công tác thi công các công trình lớn có diện tích nhỏ hơn 100 ha được thành lập bằng phương pháp đo cao hình học với độ chính xác tương đương với thủy chuẩn cấp hạng nào?
Câu 27: Loại công trình nào khi lập lưới khống chế thi công yêu cầu độ chính xác: mβ = 5", ms/s = 1/10000, mh = 6 mm/km?
Câu 28: Loại công trình nào khi lập lưới khống chế thi công yêu cầu độ chính xác: mβ = 10", ms/s = 1/5000, mh = 10 mm/km?
Câu 29: Việc thành lập lưới khống chế mặt bằng phục vụ thi công phải được hoàn thành và bàn giao chậm nhất bao nhiêu tuần trước khi khởi công xây dựng công trình?
Câu 30: Việc đo độ lún công trình cần tiến hành thường xuyên cho đến tốc độ lún công trình:
Câu 31: Để đo độ lún công trình cần sử dụng các máy thủy chuẩn có độ phóng đại không nhỏ hơn:
Câu 32: Để đo độ lún công trình cần sử dụng các máy thủy chuẩn có giá trị khoảng chia trên ống nước dài không vượt quá:
Câu 33: Trước khi đo độ lún công trình, so với máy tự động cân bằng, máy không tự động cân bằng phải kiểm nghiệm bổ sung các nội dung nào:
Câu 34: Cần có biện pháp loại trừ ảnh hưởng của góc i trước khi đo khi góc i dao động quá
Câu 35: Xác định sai số khoảng chia 1dm trên thang chính và thang phụ (nếu có) của mia Invar, sai số này không được vượt quá
Câu 36: Mốc chuẩn cần thỏa mãn các yêu cầu nào:
Câu 37: Mốc đo độ lún có các loại sau:
Câu 38: Nên bố trí mốc chuẩn có khoảng cách đến công trình là:
Câu 39: Kết quả đo độ lún công trình được sử dụng để giải quyết nhiệm vụ gì:
Câu 40: Số lượng mốc chuẩn khi khi đo lún các công trình xây dựng cần ít nhất là:
Câu 41: Mốc chuẩn có dạng cọc ống (loại A) được áp dụng khi đo lún các công trình xây dựng nào
Câu 42: Việc đo lún công trình được chia thành các cấp như thế nào?
Câu 43: Đo độ lún của nền móng các nhà và công trình được xây dựng trên nền đất cứng, các công trình quan trọng, các công trình có ý nghĩa đặc biệt phải chọn cấp độ đo lún nào?
Câu 44: Đo độ lún của nền móng các nhà và công trình được xây dựng trên nền đất có tính biến dạng cao, các công trình được đo độ lún để xác định nguyên nhân hư hỏng phải chọn cấp độ đo lún nào?
Câu 45: Đo độ lún của nền móng các nhà và công trình được xây dựng trên nền đất lấp, đất có tính sụt lún cao, đất có tính bão hòa nước và trên nền đất bùn chịu nén
Câu 46: Xác định phương pháp tính trọng số đảo độ cao của điểm yếu theo sơ đồ mạng lưới đo lún:
Câu 47: Sơ đồ mạng lưới đo độ lún cần được chuyển lên bình đồ hoặc bản đồ có tỷ lệ từ:
Câu 48: Giai đoạn thi công xây dựng nên đo lún vào các giai đoạn công trình:
Câu 49: Đo độ lún công trình bằng phương pháp đo cao hình học cấp II thì máy thủy chuẩn phải có độ chính xác như thế nào:
Câu 50: Đo độ lún công trình bằng phương pháp đo cao hình học cấp II chiều dài tia ngắm không vượt quá:
Câu 51: Đo độ lún công trình bằng phương pháp đo cao hình học ở cấp nào thì chiều cao của tia ngắm phải cách mặt đất tối thiểu 0.3m:
Câu 52: Các lưới thủy chuẩn đo độ lún công trình có thể được bình sai theo phương pháp nào:
Câu 53: Tiêu chuẩn để đánh giá độ chính xác của đại lượng đo trong xây dựng là sai số trung phương. Sai số giới hạn được lấy bằng:
Câu 54: Nếu sử dụng hệ tọa độ quốc gia thì phải sử dụng hệ tọa độ:
Câu 55: Nếu sử dụng hệ tọa độ quốc gia thì kinh tuyến trục được chọn sao cho biến dạng chiều dài cạnh không vượt quá:
Câu 56: Khoảng cao đều của bản đồ địa hình được xác định dựa vào các yếu tố sau:
Câu 57: Lưới khống chế đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn bao gồm các loại lưới nào:
Câu 58: Sai số vị trí điểm khống chế đo vẽ so với điểm khống chế cơ sở gần nhất không vượt quá: